+420 720 032 131

 • Chci dělat něco jinýho

  claim01
 • Najděte nám techniky

  claim4
 • Přišel jsem o řidičák

  claim04
 • Najděte nám talenty

  claim02
 • Každý umíme něco jinýho

  claim05

Development centrum

development centrum

Development Centrum mapuje úroveň dovedností a rozvojového potenciálu zaměstnanců. Jedná se tedy o metodu hodnotící a rozvojovou, která je určena pro interní zaměstnance.

V případě metody Development Centrum jde o specifickou formu personálního auditu na bázi tzv. metody Assessment Centrum. Tato metoda zjišťuje aktuální stav kompetencí a stávající úroveň potenciálu zaměstnanců, ale pracuje také s nácvikově orientovaným tréninkem účastníků. Cílem je analýza silných a slabých stránek zaměstnanců, stanovení postupů vedoucích k rozvoji jejich kompetencí a cílené zaměření na zvyšování kvalifikace, rozvoj dovedností a celkového potenciálu pracovníka.

DC umožňuje posouzení jednotlivců, úrovně jejich schopností a dovedností a komplexnější pohled na interní týmy. Na základě analýzy získaných dat je možné zjistit, kde jsou rezervy týmu nebo kde vybrané skupiny zaměstnanců zastávajících stejnou pozici.

Development Centrum jako výběrovou metodu oceníte, když potřebujete:

 • Zmapovat a zlepšit manažerské dovednosti zaměstnanců.
 • Identifikovat úroveň kompetencí pro vedení týmu např. u mistrů, vedoucích obchodních týmů, manažerů apod.
 • Znát stav „měkkých dovedností" ve specializovaných týmech s vysokou technickou erudicí, kteří jsou v denní komunikaci s laiky.
 • Rozvíjet žádoucí modely profesního chování zaměstnanců (obchodní, prezentační, vyjednávací dovednosti, modely chování zaměřené na podporu zákazníků,...)
 • Vytipovat klíčové zaměstnance firmy.

Postupy DC jsou vždy navrhovány v souladu s vašimi požadavky. Opírají se o dynamické a rolové úkoly. Jejich volba je více zaměřena na podporu prožitkové a emoční oblasti učení, podporuje lepší propojení účastníků při spolupráci. V sériích úkolů se sledují stanovené kompetence a hodnotí se úroveň, které dosahují.

Důraz se klade na průběžnou zpětnou vazbu od účastníků i od hodnotitelů, sdílení osobních zkušeností, sběr postřehů účastníků k jednotlivým tématům a společné nalézání inspirativních řešení.

Development Centrum přináší detailní informace o slabých a silných oblastech v posuzovaných kompetencích účastníků. Umožní managementu udělat si konkrétní představu o schopnostech a dovednostech jednotlivců i týmu. Výsledkem jsou informační výstupy, ze kterých vyplývají konkrétní rozvojové potřeby zaměstnanců. Na základě těchto zjištění je možné postavit cílený vzdělávací projekt, který bude mít pro zaměstnance smysl. Díky tomu může firma cíleně a efektivně vydávat finanční prostředky na vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců.

Zaujala vás tato služba? Rádi poskytneme další informace

V případě, že Vás zaujala výše uvedená služba, neváhejte se nám ozvat prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Rádi Vám poskytneme další informace.
Pokud to uznáte za vhodné, přílohou nám můžete zaslat případné dokumenty.

Přehled