+420 720 032 131

 • Chci dělat něco jinýho

  claim01
 • Najděte nám talenty

  claim02
 • Najděte nám techniky

  claim4
 • Přišel jsem o řidičák

  claim04
 • Každý umíme něco jinýho

  claim05

Hodnocení zaměstnanců

hodnoceni zamestnancu

Hodnocení zaměstnanců je nástroj pro zvyšování výkonu zaměstnanců a úzce souvisí s udržením motivace pro dobrý pracovní výkon a další profesní rozvoj. Je chyba pokud zaměstnanci neznají názor svého nadřízeného na svou práci či pracovní výkon. Neví, co a jak mají zlepšit. Systém hodnocení poskytuje zpětnou vazbu zaměstnancům a dává jim inspiraci či návod, jak a v čem se zlepšit, na co zaměřit úsilí, jak dosáhnout vyšších pracovních výsledků.
Hodnocení zaměstnanců pomáhá ke zlepšení komunikačních kanálů mezi nadřízeným a podřízenými, vyjasnění drobných provozních nesrovnalostí a především dává nadřízeným do rukou účinný nástroj směřující k efektivnějšímu vedení.

Podstatou je reálné vidění výkonů, jeho zlepšování, srozumitelná zpětná vazba pro zaměstnance. Hodnocení zaměstnanců se zaměřuje na rozvoj kompetencí zaměstnance v odborné i osobnostní rovině. Podstatou je hodnotící rozhovor mezi zaměstnancem a vedoucím.

Pomůžeme vám s navržením vhodného systému hodnocení. Navrhneme a vytvoříme funkční model systému hodnocení. Společně s vámi nastavíme hodnotící kritéria, frekvenci hodnotících pohovorů a způsob komunikace systému hodnocení zaměstnancům.

Pomůžeme vám připravit celý proces hodnocení metodicky. Vytvoříme pro vás hodnotící formuláře, proškolíme manažery, kteří budou hodnocení provádět. Pomůžeme s celkovou implementací systému hodnocení.

Dobře nastavený systém hodnocení přináší stabilizaci a zlepšování pracovních výkonů zaměstnanců, propojení firemních cílů s cíli jednotlivců, zlepšení vztahů na pracovišti, zpětnou vazbu zaměstnancům a tím zvýšení motivace. Důležité je sjednocení způsobu hodnocení práce zaměstnanců i větší transparentnost při pohledu na výkon jednotlivců.

Zaujala vás tato služba? Rádi poskytneme další informace

V případě, že Vás zaujala výše uvedená služba, neváhejte se nám ozvat prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Rádi Vám poskytneme další informace.
Pokud to uznáte za vhodné, přílohou nám můžete zaslat případné dokumenty.

Přehled