+420 720 032 131

 • Najděte nám talenty

  claim02
 • Najděte nám techniky

  claim4
 • Chci dělat něco jinýho

  claim01
 • Každý umíme něco jinýho

  claim05
 • Přišel jsem o řidičák

  claim04

Assessment centrum

assessment centrum

Assessment Centrum je pokročilá metoda výběru zaměstnanců, využívaná zpravidla pro nábor zaměstnanců do vrcholného managementu.

AC umožňuje již během výběrového řízení detailně prověřit konkrétní schopnosti a dovednosti kandidátů, identifikovat jejich silné a slabé stránky, reakce a způsoby chování. Tato propracovaná výběrová metoda vnáší objektivitu do rozhodování o obsazení pozic a následném řízení zaměstnanců. AC vám pomáhá vybrat přesně takové zaměstnance, jaké potřebujete.

Assessment Centrum jako výběrovou metodu oceníte, když potřebujete:

 • Obsadit pozici s vyššími nároky na kompetence. Jedná se především o pozice manažerské a specializované, o pozice klíčové pro firmu, kde chyba ve výběru znamená finanční a jiné ztráty.
 • Identifikovat a ověřit optimální modely chování - např. prodejní dovednosti, schopnost vedení týmu (leadership), týmovou spolupráci aj.
 • Zajistit interní výběrové řízení, které spravedlivě vyhodnotí a porovná předpoklady zaměstnanců na základě objektivního hodnocení.
 • Vybrat kandidáty pro speciální mise - např. pro dlouhodobé pobyty v zahraničí a pozice, kde jsou vysoké nároky na odolnost vůči stresu.

Program AC je vždy přizpůsoben konkrétním požadavkům a kritériím firmy. Program a dílčí techniky jsou navrženy na základě žádoucího profilu výkonových, osobnostních, sociálních a manažerských kvalit potřebných pro výkon pozice. Typ, náročnost a množství použitých technik se liší dle konkrétního zadání.

Základem AC je pozorování účastníků v různých situacích. Techniky AC kombinujeme, využíváme dynamické i pasivní metody. Většinou do programu zařazujeme i psychodiagnostiku. Využíváme simulací modelových situací, například z oblasti pracovních činností, a to ve formě praktických cvičení, hraní rolí a řešení případových studií. V oblasti dynamických metod bývá součástí programu skupinová práce, práce ve dvojici nebo individuální cvičení.

Na přípravě, realizaci a vyhodnocení výsledků metody Assessment Centrum pracuje zkušený psycholog.

Výběrová metoda AC přináší detailní výsledky o účastnících:

 • Z hlediska posuzovaných kompetencí - předpokladů pro týmovou práci, modelů chování, role v týmu, způsobu řízení druhých, míry adaptability, úrovně prezentačních dovedností apod.
 • Dobře postihuje způsoby komunikace, schopnost asertivity, prezentace informací.
 • Ukáže na způsob zvládání zátěže a odolnost ve stresové situaci.

Z Assessment Centra je pro firmu zpracován závěr s doporučením nejvhodnějšího kandidáta, který nejlépe uspěl v porovnání výsledků dosažených mezi jednotlivými účastníky. Součástí je i stručná zpětná vazba pro účastníky.

Zaujala vás tato služba? Rádi poskytneme další informace

V případě, že Vás zaujala výše uvedená služba, neváhejte se nám ozvat prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Rádi Vám poskytneme další informace.
Pokud to uznáte za vhodné, přílohou nám můžete zaslat případné dokumenty.

Přehled