+420 720 032 131

 • Každý umíme něco jinýho

  claim05
 • Přišel jsem o řidičák

  claim04
 • Najděte nám talenty

  claim02
 • Najděte nám techniky

  claim4
 • Chci dělat něco jinýho

  claim01

Psychodiagnostika uchazečů

psychodiagnostika uchazecu

Psychodiagnostika patří mezi metody výběru nových nebo stávajících zaměstnanců pro náročné pracovní pozice či úkoly. Často stojí firmy před rozhodnutím koho z uchazečů na odpovědnou pozici vybrat. Chyba ve výběru bývá nepříjemná a drahá.

Psychodiagnostiku jako zpřesňující výběrovou metodu doporučujeme využít například při výběru do TOP managementu nebo pracovníků na pozice se speciálními nároky. Úkolem psychodiagnostiky je porovnat reálný osobnostní profil kandidáta s požadovaným profilem, případně s kompetenčním modelem pro danou pracovní pozici. Může jít také o podporu sebereflexe a zjištění možností dalšího rozvoje stávajících zaměstnanců.

Standardní psychologické testy, které používáme, jsou zaměřeny na zjištění osobnostního profilu, sociálních modelů chování, hodnotové orientace a výkonových schopností dané osoby. Psychologická diagnostika přináší výsledky, které se týkají konkrétní osoby a jejího osobnostního profilu. Ale může být využita i ve formě analýzy dat z psychologických profilů při testování týmu. Pro firmu je pak možné zpracovat doporučení a zpětnou vazbu, která se týká jednotlivých účastníků i celého týmu. Zároveň zpětná vazba účastníkům slouží jako podnět pro další zlepšování a rozvoj schopností.

Výsledky pro management firem předkládáme v podobě, ze které jsou manažeři schopni si udělat opravdu dobrou představu o kandidátovi. Výsledný profil má vazbu na výkon pracovní pozice, styl práce uchazeče, jeho intelektový a energetický potenciál, schopnost se dobře začlenit do týmu, vést druhé. Obsahuje závěrečná doporučení pro přijetí nebo další rozvoj prověřované osoby.

Při poskytování služeb psychodiagnostiky se opíráme o standardní soubory psychologických testů. Upřednostňujeme klasické testování před on-line diagnostikou. Tu doporučujeme využít pouze pro screeningové účely. Pro tyto účely pracujeme s dobře vytipovanou a v praxi ověřenou on-line technikou, která vykazuje adekvátní základní informace o prověřované osobnosti.

Pokud vybíráte z více uchazečů a chcete mít ještě více informací, využijte Assessment Centrum. Výběrová metoda AC umožní vidět kandidáty v aktivnější práci. Spektrum získaných informací o osobnosti účastníků je širší. Metoda je vhodná pro výběr či srovnání minimálně ze tří kandidátů.

Psychodiagnostiku u nás zajišťují dva erudovaní psychologové s psychodiagnostickou praxí.

Zaujala vás tato služba? Rádi poskytneme další informace

V případě, že Vás zaujala výše uvedená služba, neváhejte se nám ozvat prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Rádi Vám poskytneme další informace.
Pokud to uznáte za vhodné, přílohou nám můžete zaslat případné dokumenty.

Přehled