+420 720 032 131

 • Každý umíme něco jinýho

  claim05
 • Přišel jsem o řidičák

  claim04
 • Najděte nám techniky

  claim4
 • Chci dělat něco jinýho

  claim01
 • Najděte nám talenty

  claim02

Vnitřní firemní předpisy

vnitrni firemni predpisy

Vnitřní firemní směrnice slouží ke konkretizaci firemních pravidel a dílčích postupů. Základními předpisy jsou pracovní nebo provozní řád. Specifikují firemní kulturu, organizační členění a normy chování zaměstnance i zaměstnavatele. Smyslem předpisů je aplikovat zákonné normy na konkrétní firemní podmínky.

Dle Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance o legislativních a organizačních aspektech pracovněprávního vztahu. Děje se tak buď přímo v pracovní smlouvě, nebo v dalších dokumentech, s nimiž je zaměstnanec při nástupu do zaměstnání seznámen.

Kromě zákonné povinnosti je pro každou společnost výhodou, pokud má určitá pravidla a standardy uvedeny „černé na bílém". Předchází se tak zbytečným nedorozuměním a konfliktním situacím.

Vytvoříme směrnice v souladu s platnou legislativou a zároveň s ohledem na zaměření společnosti a v ní nastavené procesy. Zohledníme organizační návaznosti pracovních úkonů mezi odděleními i napříč společností a firemní kulturu. Doporučujeme tvorbu směrnic navázat na předchozí personální audit a pracovat s popisy pracovních činností.

Nabízíme zpracování pracovního a provozního řádu včetně dílčích vnitřních předpisů, které upravují:

 • Způsob a podmínky vzniku a zániku pracovního poměru.
 • Způsob a termín odměňování a podmínky poskytování nefinančních benefitů.
 • Základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.
 • Pracovní (provozní) dobu, nároky na dovolenou a překážky v práci.
 • Náhrady cestovních výdajů.
 • Pravidla související s firemní kulturou společnosti.
 • Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidla hlášení úrazů na pracovišti.
 • Dodržování softwarové bezpečnosti a ochrany osobních údajů.
 • Odpovědnost zaměstnance za škodu na majetku zaměstnavatele.

Zajistíme revizi interních směrnic v reakci na legislativní změny.

Zaujala vás tato služba? Rádi poskytneme další informace

V případě, že Vás zaujala výše uvedená služba, neváhejte se nám ozvat prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Rádi Vám poskytneme další informace.
Pokud to uznáte za vhodné, přílohou nám můžete zaslat případné dokumenty.

Přehled