+420 720 032 131

 • Chci dělat něco jinýho

  claim01
 • Najděte nám techniky

  claim4
 • Přišel jsem o řidičák

  claim04
 • Najděte nám talenty

  claim02
 • Každý umíme něco jinýho

  claim05

Personální audit

personalni audit

Cílem personálního auditu je zprostředkovat nezávislý pohled na firmu nebo její části. Jde o zmapování a zhodnocení aktuálního stavu auditované firmy z hlediska jejího fungování.

Personální audit zaměřujeme na posouzení řídících, organizačních a personálních procesů. Snažíme se postihnout způsob fungování společnosti a hledat možnosti, jak zlepšit její chod. Personální audit je účinný nástroj pro firmy v situaci, kdy z různých částí společnosti jsou signalizovány potíže a jejich důvod není úplně zřejmý. Často si management chce ověřit, že jeho úvahy o organizaci práce a fungování firmy či oddělení jdou správným směrem.

Personální audit lze využít v případě manažerských rozhodnutí, například restrukturalizace a optimalizace firmy, zlepšení personálního řízení, změny ve vlastnické struktuře, úprava stávající/tvorba nové firemní strategie, hledání úspor a také nastavení kritérií pro obsazení pracovních pozic.

Metoda se zaměřuje na zhodnocení funkčnosti a efektivity firemních procesů a postupů v kombinaci s hodnocením aktuálního personálního obsazení. Ve firmě prověřujeme činnosti oddělení i jednotlivců, zjišťujeme zajištění dílčích aktivit a výkon, vzájemné vazby mezi odděleními, mapujeme pracovní vytíženost a celkovou efektivitu práce oddělení i jednotlivých zaměstnanců.

Každý personální audit je specifický. Rozsah a způsob personálního auditu se řídí zadáním firmy a cílem, který je na počátku stanoven.

Výsledkem personálního auditu je vedle závěrečné zprávy a různých podrobných analýz také objektivní zhodnocení aktuálního stavu v porovnání se stavem požadovaným a návrh na změny či optimalizaci. Změny se mohou dotýkat organizační struktury, optimalizace činností, úspor práce, ale i personálu, způsobů řízení, komunikace i personálních výměn na některých pozicích.

Zaujala vás tato služba? Rádi poskytneme další informace

V případě, že Vás zaujala výše uvedená služba, neváhejte se nám ozvat prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Rádi Vám poskytneme další informace.
Pokud to uznáte za vhodné, přílohou nám můžete zaslat případné dokumenty.

Přehled