+420 720 032 131

 • Každý umíme něco jinýho

  claim05
 • Najděte nám talenty

  claim02
 • Chci dělat něco jinýho

  claim01
 • Najděte nám techniky

  claim4
 • Přišel jsem o řidičák

  claim04

Motivační programy a průzkumy spokojenosti

motivacni programy

Správná a především účinná motivace zaměstnanců není jednoduchou záležitostí a vyžaduje poměrně detailní znalosti problematiky a postupů. Mezi hlavní nástroje motivace zaměstnanců patří: hodnocení, systém zpětné vazby, průzkumy spokojenosti (možnost vyjádření názoru) a také systém odměňování a výhod.

Vytvoříme pro vás motivační program odpovídající aktuálním trendům a navrhneme systém zaměstnaneckých výhod. Při návrhu budeme vycházet z analýzy stávajících forem motivace, stanovení cílů programu, určení motivujících faktorů a oblastí. Lze také pouze zmapovat motivaci zaměstnanců pomocí průzkumů.

Průzkumy spokojenosti jsou jednou z možných forem dialogu mezi zaměstnanci a firmou. Z těchto průzkumů těží jak firma, tak zaměstnanci. Vaši firmě umožní ovlivnit zaměstnaneckou spokojenost a seznámit se s postoji zaměstnanců. Zaměstnanci zase mohou otevřeně vyjádřit svůj názor. Spokojenost zaměstnanců je důležitým motivačním a stabilizačním faktorem firmy.

Průzkumy spokojenosti zaměřujeme na hlavní faktory spokojenosti, které souvisejí s vykonávanou prací, mzdou, způsobem řízení a komunikací ze strany nadřízených, firemní kulturou a postojem ke změnám. Sledujeme vliv pracovního prostředí a technického vybavení pro práci.

Pro každý průzkum názorů zaměstnanců vytváříme metodiku postavenou na klíč tak, abychom získali relevantní informace. Používáme standardní metody - anonymní dotazník, standardizované rozhovory, či jejich kombinace.

Průzkum můžeme zaměřit na celkový stav spokojenosti napříč celou firmou a všemi oblastmi firemního života nebo jen na problematiky jednotlivých úseků firmy.

Zaujala vás tato služba? Rádi poskytneme další informace

V případě, že Vás zaujala výše uvedená služba, neváhejte se nám ozvat prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Rádi Vám poskytneme další informace.
Pokud to uznáte za vhodné, přílohou nám můžete zaslat případné dokumenty.

Přehled