+420 720 032 131

 • Přišel jsem o řidičák

  claim04
 • Chci dělat něco jinýho

  claim01
 • Každý umíme něco jinýho

  claim05
 • Najděte nám techniky

  claim4
 • Najděte nám talenty

  claim02

Rozjíždíme ekonomiku po karanténě

adaptacni proces

Všichni nyní budeme hledat cesty, jak překlenout čas COVID karantény a období zmrazení či zredukování výkonu firem, a tím pádem i jejich ekonomiky. Kde má smysl hledat úspory, kde šetřit a kde naopak nešetřit? Nabízíme možnost hledat úspory z pohledu personalistiky.

Nabídka služeb a projektů, které jsme pro Vás připravili pro poCOVIDOVOU dobu:

1. Recruitment – vyhledání zaměstnance

I v době, kdy firmy musí šetřit, mohou služby vyhledávání zaměstnanců přijít vhod. Jde o tyto situace:

 • Výměna příliš „drahých lidí" za levnější. Práci je třeba stále odvést, ale z důvodů absolutního nedostatku volných kandidátů na pracovním trhu došlo k tomu, že jste akceptovali veškeré mzdové požadavky uchazeče, i když jeho pracovní praxe tomu zcela neodpovídala. Pak poměr mezi vyplacenou mzdou a výsledky výkonů jsou v záporné bilanci.
 • Je potřeba nahradit zaměstnance, který se zcela neosvědčil. Využijte stávající situace, kdy pracovní trh začne nabízet více kandidátů a bude možné si lépe vybrat. Neboť aktuálně končí diktát zaměstnanců.
 • Procesy, které bylo potřeba zavést a na jejich instalaci byli najmutí specialisté a odborníci, kterým bylo potřeba za jejich know how či zkušenost dobře zaplatit. Nahraďte je levnějšími lidmi. Ti se postarají o udržení nového procesu v chodu, ale jeho zavedení by na počátku nezvládli.

2. Organizační a personální audity

V každém týmu jsou pracanti a jiní se tzv. vezou. Ti neproduktivní často svou nižší výkonnost schovávají a budují si kolem sebe jen dojem důležitých nebo permanentně přetížených. Umíme pro Vás odlišit ty výkonné, užitečné. Analýzou organizace práce v týmech lze zjistit objem práce, i jak je mezi jednotlivce rozdělená. Zda se stesky „přetížených" zakládají na pravdě. Jak je práce v týmu organizačně zvládnutá a zda je možné ji udělat efektivněji, levněji, s menšími mzdovými náklady.
Prověřte tak své back office týmy, účtárny, ekonomická oddělení, ale i technické úseky zaměřené na přípravu výroby, nákup nebo logistiku.

Výsledkem bude:

 • Prověření vynaložených personálních nákladů spojených se zaměstnanci. Hledání úspor v personálních procesech a způsobu jejich zajištění.
 • Prověření produktivity jednotlivých zaměstnanců v týmu.
 • Redukci personálu, pokud se ukáže, že objem práce by bylo možné zpracovat s menším počtem lidí.
 • Konkrétní vytipování nejslabších zaměstnanců z hlediska objemu vykonané práce, její kvality, praxe, zkušeností apod
 • Určení klíčových zaměstnanců – nositelů know how, jejichž odchod by firmu poškodil nebo dostal do potíží z hlediska nutné kontinuity informací a plynulého zpracování stanovených úkolů.
 • Identifikování slabých míst či neuralgických bodů v týmu, které mohou ohrozit výkonnost celku.
 • Personální plánování ve výhledu k budoucím potřebám a finančním nákladům.

3. Outsourcing „tvrdé" personalistiky

S našimi klienty jsme prožili první velkou krizi v letech 2008 – 2010. Z této doby máme zkušenost, jak se klienti snažili snižovat své vnitřní náklady. Jedním z kroků, ke kterým v té době přistoupili, bylo nahrazení interních služeb externím outsourcingem. Pro toto řešení se často hodilo právě personální oddělení. Přestože systematická práce s personálem je nutná, určitou dobu je možné ji „ošidit" a zabezpečit tento typ aktivit externí spoluprací.

Co lze svěřit externímu partnerovi:

 • Komplexní personální agendu spojenou s nástupy a výstupy zaměstnanců
 • Nastavení personálních procesů a vytvoření směrnic
 • Péči o personální dokumentaci a její udržení v aktuální podobě
 • Zajištění procesů náboru nových zaměstnanců a jejich adaptace
 • Péče o vzdělávání zaměstnanců ze zákona a BOZP
 • Zpracování mezd

Zaujala vás tato služba? Rádi poskytneme další informace

V případě, že Vás zaujala výše uvedená služba, neváhejte se nám ozvat prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Rádi Vám poskytneme další informace.
Pokud to uznáte za vhodné, přílohou nám můžete zaslat případné dokumenty.

Přehled