+420 720 032 131

 • Každý umíme něco jinýho

  claim05
 • Přišel jsem o řidičák

  claim04
 • Najděte nám talenty

  claim02
 • Najděte nám techniky

  claim4
 • Chci dělat něco jinýho

  claim01

Blog

Jak na SKYPE rozhovor

26. 03. 2020

PhDr. Daniela Čajánková

Skype rozhovor je úspornější forma pro jednání s uchazečem o zaměstnání. Rozhodně šetří čas nejen uchazeči, ale i personalistům. Umožní rychlejší a pružnější možnost vzájemného slyšení. Může se zdát, že mezi osobní a on line formou komunikace nejsou žádné rozdíly, že je všechno jako při osobním setkání. Tak to ale bohužel není.

On line rozhovor klade větší nároky na personalistu či konzultanta, neboť se z rozhovoru musí dozvědět i to, co by v osobním setkání odečetl z neverbálního chování. Dále je uchazeč ve značné výhodě díky sníženému stresu.

Většinou sedí v domácím prostředí, někdy i výrazně pohodlněji oblečený než při jednání ve firmě nebo v agentuře. Působí uvolněně, lépe reaguje. Nedělá komunikační ani jiné chyby. Pohovor je pro něj snadnější.

Je proto dobré být na rozhovor s uchazečem dobře připravený. Předem si dobře prostudovat jeho CV. Zároveň je třeba počítat s tím, že Skype rozhovor má přeci jen omezené možnosti v odhadu osobnostních vlastností a motivace kandidáta. Z našich zkušeností víme, že chyba ve výběru pokud kandidát prošel u nás v agentuře skype předvýběrem je vyšší, neboť ve finálních rozhovorech ve firmě snadněji selžou a projeví více svou přirozenost.

Přehled