Personální agentura Stimul Praha

Jsme pražská personální agentura, která vám nabízí v oblasti HR následující služby:

  • Komplexní vyhledávání zaměstnanců do firem
  • Účelné vyhledávání zaměstnanců zpřesňujícími výběrovými metodami jako je Assessment Centrum a Development Centrum
  • Personálně-poradenské projekty: personální audity, organizační audity, vytváření popisů pracovních pozic a jejich katalogizace, vytváření a zavádění systémů hodnocení a motivace, průzkumy spokojenosti, koučování, návrhy cílených vzdělávacích projektů, kariérní poradenství
  • Psychologická diagnostika pro pracovní účely
  • Dopravní psychologie – psychologické vyšetření pro řidiče z povolání a další řidičské kategorie, posuzování reklamních a jiných staveb

Na českém trhu působí naše personální agentura již od roku 1990. Za tuto dobu jsme prošli postupným vývojem zkušeností. 20 let naší existence na trhu nám umožňuje podělit se s vámi o velmi komplexní znalosti pracovní problematiky a firemní personální praxe.

Historie personální agentury Stimul

Na trh jsme vstoupili jako firma poskytující služby v oblasti psychologické diagnostiky. Od roku 1993 se věnujeme také oblasti hledání zaměstnanců a postupně se naše portfolio zkušeností rozrostlo o další projekty spojené s poradenstvím v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Za dobu naší existence naší personální agentury jsme měli možnost participovat na nejrůznějších typech poradenských projektů zaměřených na optimalizaci lidských zdrojů, organizačních struktur, řešení nejrůznějších personálních problémů včetně tvorby pracovních týmů. Řešili jsme pro naše klienty nastavení systému hodnocení zaměstnancůmotivace zaměstnanců a komunikace. Realizujeme rozsáhlé vzdělávací aktivity. Sídlem naší personální agentury je město Praha.

Díky dlouholetému vývoji vám můžeme nabídnout široké spektrum profesionálních personálních služeb.

Dlouholeté vztahy s našimi klienty

Naší silnou stránkou je sehraný tým odborníků, který dělá svou práci rád, poctivě a s osobním nasazením. Setkáte se u nás s individuálním přístupem, profesionální poctivostí a otevřenou komunikací. Naším cílem je vytvořit vzájemnou důvěru. Teprve na jejím základě vznikne dlouhodobá efektivní spolupráce. Díky našemu přístupu má naše personální agentura řadu více než desetiletých obchodních vztahů s našimi partnery.

Dobré jméno nám dělají naši klienti.

SAMOSTATNÁ/Ý ÚČETNÍPOTENTIALS PROGRAM – práce u technického ředitele firmySITE MANAGER FOR ELECTRICAL INSTALATIONSPECIALISTA ÚDRŽBY
čerpadla, kompresory, rotační stroje
HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ / STAVBYVEDOUCÍ
velké stavby
PROJEKTANT STAVAŘ
nosné konstrukce
VEDOUCÍ ODD. PŘÍPRAVY
pozemní stavebnictví
ASISTENT/KA SPOLEČNOSTISUPPORT ASSISTANT for TOP EU Manager
automotive
SENIOR TECHNIK
strojní engineering, projekce
ÚČETNÍSENIOR SALES MANAGER pro EU
strojařská výroba
PROJEKT MANAGER – dohled pro osazení strojírenských technologiíPROJEKTANT - cenotvorba - navržených modulů
strojař / stavař
TALENT PROGRAM
KONSTRUKTÉR JUNIOR – s komunikativní AJ či NJ
VEDOUCÍ ZAKÁZKY/POTRUBÁŘ
instalace výrobních technologií
TECHNIK pro INSTALAČNÍ DOHLED
v potravinářství/farmacii
PROJEKTOVÝ MANAŽER
stavební demontáže v zahraničí
IT
PRODUKTOVÝ MANAŽER
SPECIALISTA PREVENCE RIZIK
chemický průmysl
SAMOSTATNÁ/Ý ÚČETNÍPOTENTIALS PROGRAM – práce u technického ředitele firmySITE MANAGER FOR ELECTRICAL INSTALATIONSPECIALISTA ÚDRŽBY
čerpadla, kompresory, rotační stroje
HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ / STAVBYVEDOUCÍ
velké stavby
PROJEKTANT STAVAŘ
nosné konstrukce
VEDOUCÍ ODD. PŘÍPRAVY
pozemní stavebnictví
ASISTENT/KA SPOLEČNOSTISUPPORT ASSISTANT for TOP EU Manager
automotive
SENIOR TECHNIK
strojní engineering, projekce
ÚČETNÍSENIOR SALES MANAGER pro EU
strojařská výroba
PROJEKT MANAGER – dohled pro osazení strojírenských technologiíPROJEKTANT - cenotvorba - navržených modulů
strojař / stavař
TALENT PROGRAM
KONSTRUKTÉR JUNIOR – s komunikativní AJ či NJ
VEDOUCÍ ZAKÁZKY/POTRUBÁŘ
instalace výrobních technologií
TECHNIK pro INSTALAČNÍ DOHLED
v potravinářství/farmacii
PROJEKTOVÝ MANAŽER
stavební demontáže v zahraničí
IT
PRODUKTOVÝ MANAŽER
SPECIALISTA PREVENCE RIZIK
chemický průmysl
Tel.: 284 821 008
Tel.: 266 312 076
Tel, Fax: 284 825 055
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
Palmovka [mapa]